ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI TRANG TRÍ PHÒNG CƯỚI

MCP-cuoi quy 2

Ông bà ta đã dạy rằng ” có thờ có thiêng, có kiêng có lành” Chính vì vậy trong bất kì công việc quan trọng gì việc kiêng kị, thờ cúng là điều ta phải làm trước tiên để mang lại sự may mắn, mọi sự được “xuôi chèo mát mái”. Trang trí phòng cưới […]