CHỌN MÂM QUẢ TRẦU CAU SỐ LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO?

Mâm quả trầu cau đám cưới có ý nghĩa quan trọng trong đám cưới của người Việt ta. Việc lựa chọn số lượng cau trong mâm quả này cũng cần được chú ý và xem xét đến. Nếu bạn đang băn khoăn giữa việc chọn tráp trầu cau 60 trái hay 105 trái thì hãy tham […]