Mẫu quy trình tổ chức 1 hội nghị hội thảo khoa học chuẩn 100%

event_14

1. Mẫu chương trình hội thảo khoa học chuyên môn Mục đích Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác quản lý các hoạt động đăng ký, phê duyệt và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp tại trường Đại học Hàng hải. 2. Phạm vi Quy trình này […]