Lấy vợ cần chuẩn bị những gì, các bước trình tự như thế nào?

Dinh-doc-lap

Lấy vợ là việc trọng đại cả đời, thế nên công cuộc chuẩn bị cũng phải rất công phu, có những gia đình, những đôi bạn trẻ phải chuẩn bị mất vài ba tháng trời mà đến cuối cùng vẫn chưa đâu vào đâu. Một phần vì chưa có kinh nghiệm, lại có quá nhiều […]