Cách tổ chức Lễ hằng thuận: Nét đẹp hôn lễ Phật Giáo

Các đám cưới, đám hỏi thông thường đều được tổ chức ở tư gia hoặc nhà hàng khách sạn. Điều mà mọi người đều đã quen thuộc và chứng kiến nhiều lần. Lễ Hằng Thuận được tổ chức tại chùa còn ít được biết tới.  Tìm hiểu về lễ hằng thuận Lễ Hằng Thuận là […]